Vilkår og betingelser for SmartSweets Henvis-en-ven

Som Refer-en-Friend-medlem (en "Referrer") er du underlagt SmartSweets's vilkår for brug og SmartSweets's privatlivspolitik (begge tilgængelige på vores hjemmeside), samt følgende yderligere vilkår og betingelser for SmartSweets's Refer-a- Venneprogram:

 • Kvalificeret henvisning. En kvalificeret henvisning er defineret som et køb foretaget på www.SmartSweets.ca af en person (en "henvist kunde"), som ankommer til vores hjemmeside ved at klikke på linket til dit Henvis-en-ven-program. Du er begrænset til én kvalificeret henvisning for hver henvist kunde; med andre ord, yderligere/gentagne køb foretaget af en henvist kunde tælles ikke som yderligere kvalificerede henvisninger.
 • Henvist kunde. Den henviste kunde og den henvisende kan ikke være den samme person (f.eks. ved at bruge en anden e-mailadresse).
 • Henvisningsbelønninger. For at du kan optjene henvisningsbelønninger som henviser, skal den henviste kunde gennemføre sit første køb på $30+.
 • Belønningsbetalinger. Modtag gratis forsendelse, når din henviste kunde gennemfører sit første køb på $30+.
 • Berettigelse. Berettigelse er begrænset til kun enkeltpersoner. SmartSweets's Henvis-en-ven-program kan ikke bruges af virksomheder til generering af affilierede kundeemner som bestemt efter SmartSweets' skøn. (Virksomheder er ikke mennesker, min ven!)
 • Ingen spam. Du skal overholde alle opdaterede "SPAM"-love. For eksempel skal e-mails oprettes og distribueres på en personlig måde, og massedistribution af e-mails frarådes kraftigt. Enhver distribution af dit henvisningslink, der kan udgøre uopfordret kommerciel e-mail eller "spam" i henhold til enhver gældende lov eller regulering, er udtrykkeligt forbudt og vil være grund til øjeblikkelig opsigelse af din konto og udelukkelse fra SmartSweets's Henvis-en-ven-program.
 • Ret til at lukke konti. SmartSweets forbeholder sig retten til at lukke enhver henvisende og/eller henvist kundes konto(er) og til at anmode om korrekt betaling, hvis henviseren og/eller den henviste kunde forsøger at bruge SmartSweets Refer-a-Friend-programmet på en tvivlsom måde eller bryder nogen i disse vilkår og betingelser eller er i strid med nogen lov, vedtægter eller statslige bestemmelser.
 • Ret til at annullere program eller ændre vilkår . SmartSweets forbeholder sig retten til at annullere Henvis-en-ven-programmet eller til at ændre disse vilkår og betingelser til enhver tid efter eget skøn. Eventuelle uhævede henvisningsbelønninger fortabes på det tidspunkt. 

Som Refer-en-Friend-medlem (en "Referrer") er du underlagt SmartSweets's vilkår for brug og SmartSweets's privatlivspolitik (begge tilgængelige på vores hjemmeside), samt følgende yderligere vilkår og betingelser for SmartSweets's Refer-a- Venneprogram:

 • Kvalificeret henvisning. En kvalificeret henvisning er defineret som et køb foretaget på www.SmartSweets.ca af en person (en "henvist kunde"), som ankommer til vores hjemmeside ved at klikke på linket til dit Henvis-en-ven-program. Du er begrænset til én kvalificeret henvisning for hver henvist kunde; med andre ord, yderligere/gentagne køb foretaget af en henvist kunde tælles ikke som yderligere kvalificerede henvisninger.
 • Henvist kunde. Den henviste kunde og den henvisende kan ikke være den samme person (f.eks. ved at bruge en anden e-mailadresse).
 • Henvisningsbelønninger. For at du kan optjene henvisningsbelønninger som henviser, skal den henviste kunde gennemføre sit første køb på $30+.
 • Belønningsbetalinger. Modtag gratis forsendelse, når din henviste kunde gennemfører sit første køb på $30+.
 • Berettigelse. Berettigelse er begrænset til kun enkeltpersoner. SmartSweets's Henvis-en-ven-program kan ikke bruges af virksomheder til generering af affilierede kundeemner som bestemt efter SmartSweets' skøn. (Virksomheder er ikke mennesker, min ven!)
 • Ingen spam. Du skal overholde alle opdaterede "SPAM"-love. For eksempel skal e-mails oprettes og distribueres på en personlig måde, og massedistribution af e-mails frarådes kraftigt. Enhver distribution af dit henvisningslink, der kan udgøre uopfordret kommerciel e-mail eller "spam" i henhold til enhver gældende lov eller regulering, er udtrykkeligt forbudt og vil være grund til øjeblikkelig opsigelse af din konto og udelukkelse fra SmartSweets's Henvis-en-ven-program.
 • Ret til at lukke konti. SmartSweets forbeholder sig retten til at lukke enhver henvisende og/eller henvist kundes konto(er) og til at anmode om korrekt betaling, hvis henviseren og/eller den henviste kunde forsøger at bruge SmartSweets Refer-a-Friend-programmet på en tvivlsom måde eller bryder nogen i disse vilkår og betingelser eller er i strid med nogen lov, vedtægter eller statslige bestemmelser.
 • Ret til at annullere program eller ændre vilkår . SmartSweets forbeholder sig retten til at annullere Henvis-en-ven-programmet eller til at ændre disse vilkår og betingelser til enhver tid efter eget skøn. Eventuelle uhævede henvisningsbelønninger fortabes på det tidspunkt.