Movie Night Snacking Giveaway - Regler

INGEN KØB ER NØDVENDIG FOR AT DELTAGE ELLER VINDE. ET KØB ØGER IKKE CHANCEN FOR VINDER.

 1. Berettigelse: Denne kampagne er kun åben for dem, der deltager i 'Movie Night Snacking Giveaway' på Angie's Boom Chicka Pop's eller SmartSweets' Instagram- og Facebook Sweepstakes-indlæg, og som er 21 år gamle på tilmeldingsdatoen. Kampagnen er kun åben til lovlige beboere i USA eller Canada, og er ugyldig, hvor det er forbudt ved lov. Ansatte hos Angies Boom Chicka Pop eller SmartSweets, dets tilknyttede selskaber, datterselskaber, reklame- og salgsfremmende bureauer og leverandører (samlet "medarbejderne") og nærmeste familiemedlemmer og/eller dem, der bor i samme husstand som medarbejderne, er ikke berettiget til at deltage i kampagnen. Kampagnen er underlagt alle gældende føderale, statslige og lokale love og regler. Ugyldig, hvor det er forbudt.
 2. Aftale om regler: Ved at deltage accepterer deltageren ("Du") at være fuldstændig betingelsesløst bundet af disse regler, og du repræsenterer og garanterer, at du opfylder berettigelseskravene. Derudover accepterer du at acceptere beslutningerne fra Angies Boom Chicka Pop eller SmartSweets som endelige og bindende, hvad angår indholdet af denne kampagne.
 3. Kampagneperiode: Tilmeldinger accepteres online fra lørdag den 27. maj 2017 kl. 9.00 PST og slutter mandag den 29. maj 2017 kl. 17.00 PST. Alle onlinebidrag skal være modtaget senest mandag den 29. maj 2017 kl. 17.00 PST.
 4. Sådan deltager du: Kampagnen skal deltage ved at kommentere 'Movie Night Snacking Giveaway'-opslaget på instagram.com/angiesboomchickapop/ eller instagram.com/eatsmartsweets. Bidraget skal opfylde alle kampagnekrav, som specificeret, for at være berettiget til at vinde en præmie. Bidrag, der er ufuldstændige eller ikke overholder reglerne eller specifikationerne, kan blive diskvalificeret efter Angies Boom Chicka Pops eller SmartSweets' skøn. Du skal give de ønskede oplysninger. Du må ikke indtaste flere gange end angivet ved at bruge flere e-mailadresser, identiteter eller enheder i et forsøg på at omgå reglerne. Hvis du bruger svigagtige metoder eller på anden måde forsøger at omgå reglerne, kan din indsendelse blive fjernet fra berettigelse efter eget skøn af Angies Boom Chicka Pop eller SmartSweets.
 5. Præmier: Vinderen/vinderne af kampagnen ("Vinderen") modtager 7 poser Angies Boom Chicka Pop og et etui SmartSweets. Den faktiske/anslåede værdi kan variere på tidspunktet for præmietildelingen. Præmiens detaljer bestemmes udelukkende af Angies Boom Chicka Pop eller SmartSweets. Ingen kontanter eller anden præmieudskiftning er tilladt undtagen efter Angie's Boom Chicka Pops eller SmartSweets' skøn. Præmien kan ikke overdrages. Enhver og alle præmierelaterede udgifter, inklusive uden begrænsning alle føderale, statslige og/eller lokale skatter, er udelukkende vinderens ansvar. Ingen udskiftning af præmien eller overførsel/overdragelse af præmie til andre eller anmodning om det tilsvarende kontante beløb fra Winner er tilladt. Accept af præmien udgør tilladelse til, at Angie's Boom Chicka Pop eller SmartSweets kan bruge vinderens navn, lighed og deltagelse med henblik på reklame og handel uden yderligere kompensation, medmindre det er forbudt ved lov.
 6. Odds: Oddsene for at vinde afhænger af antallet af modtagne berettigede bidrag.
 7. Vindervalg og meddelelse: Vinderen vil blive udvalgt ved en tilfældig trækning under opsyn af Angies Boom Chicka Pop og SmartSweets. Vinderen får besked på sociale medier inden for fem (5) dage efter valget af vinderen. Angie's Boom Chicka Pop eller SmartSweets har intet ansvar for vinderens manglende modtagelse af meddelelser på grund af spam, uønsket e-mail eller andre sikkerhedsindstillinger eller for vinderens levering af forkerte eller på anden måde ikke-fungerende kontaktoplysninger. Hvis vinderen ikke kan kontaktes, ikke er berettiget, undlader at gøre krav på præmien inden for 7 dage fra det tidspunkt, hvor tildelingsmeddelelsen blev sendt, eller undlader rettidigt at returnere en udfyldt og udført erklæring og frigivelse efter behov, kan præmien fortabes, og en alternativ vinder vælges . Modtagelse af vinderen af ​​præmien tilbudt i denne kampagne er betinget af overholdelse af alle føderale, statslige og lokale love og regler. ENHVER OVERTRÆDELSE AF DISSE OFFICIELLE REGLER FRA VINDEREN (VED Angie's Boom Chicka Pops eller SmartSweets' ENESTE SKØN) VIL RESULTERE I VINDERENS DISKVALIFIKATION SOM VINDER AF KAMPAGNEN, OG ALLE PRIVILEGIER SOM VINDER VIL UMIDDELBART VÆRE UVINDENDE.
 8. Rettigheder givet af dig: Ved at indtaste dette indhold (f.eks. foto, video, tekst osv.), forstår og accepterer du, at Angie's Boom Chicka Pop eller SmartSweets, enhver, der handler på vegne af Angies Boom Chicka Pop eller SmartSweets, og Angies Boom Chicka Pop's eller SmartSweets's licenstagere, efterfølgere og overdragere har ret til, hvor det er tilladt ved lov, til at udskrive, udgive, udsende, distribuere og bruge i ethvert medie, der nu er kendt eller herefter udviklet, i evighed og i hele verden, uden begrænsning, dit indlæg, navn, portræt, billede, stemme, lighed, billede, udtalelser om kampagnen og biografiske oplysninger til nyheder, reklame, information, handel, reklame, public relations og salgsfremmende formål. uden yderligere kompensation, varsel, anmeldelse eller samtykke. Valgfri ordsprog for konkurrencer: Ved at deltage i dette indhold, repræsenterer og garanterer du, at dit bidrag er et originalt forfatterværk og ikke krænker nogen tredjeparts ejendomsretlige eller intellektuelle ejendomsrettigheder. Hvis dit bidrag krænker en andens intellektuelle ejendomsret, vil du blive diskvalificeret efter Angies Boom Chicka Pops eller SmartSweets' skøn. Hvis indholdet af dit bidrag hævdes at udgøre en krænkelse af enhver tredjeparts ejendomsretlige eller intellektuelle ejendomsrettigheder, skal du på egen regning forsvare eller afgøre mod sådanne krav. Du skal skadesløsholde, forsvare og holde Angies Boom Chicka Pop eller SmartSweets skadesløs fra og imod enhver sag, sag, krav, ansvar, tab, skade, omkostninger eller udgifter, som Angies Boom Chicka Pop eller SmartSweets måtte pådrage sig, lide eller være påkrævet til betaling som følge af en sådan krænkelse eller formodet krænkelse af tredjemands rettigheder.
 9. Vilkår og betingelser: Angie's Boom Chicka Pop eller SmartSweets forbeholder sig retten til efter eget skøn at annullere, afslutte, ændre eller suspendere kampagnen, hvis virus, fejl, ikke-autoriseret menneskelig indgriben, bedrageri eller anden årsag ud over Angies Boom Chicka Pops eller SmartSweets's kontrol korrumperer eller påvirker administrationen, sikkerheden, retfærdigheden eller korrekt afvikling af kampagnen. I sådanne tilfælde kan Angie's Boom Chicka Pop eller SmartSweets vælge vinderen blandt alle kvalificerede bidrag modtaget før og/eller efter (hvis relevant) handlingen foretaget af Angies Boom Chicka Pop eller SmartSweets. Angie's Boom Chicka Pop eller SmartSweets forbeholder sig retten til efter eget skøn at diskvalificere enhver person, der manipulerer eller forsøger at manipulere med adgangsprocessen eller driften af ​​kampagnen eller webstedet eller overtræder disse vilkår og betingelser. Angie's Boom Chicka Pop eller SmartSweets har ret til, efter eget skøn, at opretholde kampagnens integritet, til at annullere stemmer af enhver grund, herunder, men ikke begrænset til: flere poster fra den samme bruger fra forskellige IP-adresser; flere poster fra den samme computer ud over det tilladte i kampagnereglerne; eller brug af bots, makroer, scripts eller andre tekniske midler til at komme ind. Ethvert forsøg fra en deltager på bevidst at beskadige ethvert websted eller underminere den legitime drift af kampagnen kan være en overtrædelse af strafferetlige og civile love. Skulle et sådant forsøg gøres, forbeholder Angie's Boom Chicka Pop eller SmartSweets sig retten til at søge erstatning i det fulde omfang tilladt af loven.
 10. Ansvarsbegrænsning: Ved at deltage accepterer du at frigive og holde Angie's Boom Chicka Pop eller SmartSweets og dets datterselskaber, tilknyttede selskaber, reklame- og salgsfremmende bureauer, partnere, repræsentanter, agenter, efterfølgere, repræsentanter, medarbejdere, officerer og direktører uskadelige fra ethvert ansvar , sygdom, skade, død, tab, retssager, krav eller skade, der kan opstå, direkte eller indirekte, uanset om de er forårsaget af uagtsomhed eller ej, fra: (i) en sådan deltagers deltagelse i kampagnen og/eller hans/hendes accept, besiddelse , brug eller misbrug af en præmie eller en del deraf; (ii) tekniske fejl af enhver art, herunder, men ikke begrænset til, fejlfunktion af enhver computer, kabel, netværk, hardware eller software eller andet mekanisk udstyr; (iii) utilgængeligheden eller utilgængeligheden af ​​enhver transmission, telefon eller internettjeneste; (iv) uautoriseret menneskelig indgriben i nogen del af deltagelsesprocessen eller kampagnen; (v) elektroniske eller menneskelige fejl i administrationen af ​​Kampagnen eller behandlingen af ​​bidrag.
 11. Tvister: DENNE Kampagne ER REGLERET AF LOVGIVNINGEN I USA/CANADA UDEN OVERHOLDELSE TIL LOVKONFLIKTER. Som en betingelse for at deltage i denne kampagne accepterer deltageren, at enhver og alle tvister, der ikke kan løses mellem parterne, og sagsgrunde, der opstår som følge af eller forbundet med denne kampagne, skal løses individuelt uden at ty til nogen form for gruppesøgsmål , udelukkende ved en domstol i din stat/provins med jurisdiktion. I en sådan tvist skal deltageren under ingen omstændigheder have tilladelse til at opnå priser for, og frasiger sig herved alle rettigheder til, strafferetlige, tilfældige eller følgeskader, herunder rimelige advokatsalærer, bortset fra deltagerens faktiske udgiftsomkostninger ( dvs. omkostninger forbundet med at deltage i denne kampagne). Deltageren giver endvidere afkald på alle rettigheder til at få skader multipliceret eller forøget.
 12. Privatlivspolitik: Oplysninger, der indsendes sammen med et indlæg, er underlagt den fortrolighedspolitik, der er angivet på Angies Boom Chicka Pop eller SmartSweets-webstedet. For at læse privatlivspolitikken, besøg: https://boomchickapop.com/privacy-policy/.
 13. Sponsor: Kampagnens sponsor er Angies Boom Chicka Pop og SmartSweets.
 14. Kampagnen afholdt af Angie's Boom Chicka Pop og SmartSweets er på ingen måde sponsoreret, støttet, administreret af eller forbundet med Facebook.

INGEN KØB ER NØDVENDIG FOR AT DELTAGE ELLER VINDE. ET KØB ØGER IKKE CHANCEN FOR VINDER.

 1. Berettigelse: Denne kampagne er kun åben for dem, der deltager i 'Movie Night Snacking Giveaway' på Angie's Boom Chicka Pop's eller SmartSweets' Instagram- og Facebook Sweepstakes-indlæg, og som er 21 år gamle på tilmeldingsdatoen. Kampagnen er kun åben til lovlige beboere i USA eller Canada, og er ugyldig, hvor det er forbudt ved lov. Ansatte hos Angies Boom Chicka Pop eller SmartSweets, dets tilknyttede selskaber, datterselskaber, reklame- og salgsfremmende bureauer og leverandører (samlet "medarbejderne") og nærmeste familiemedlemmer og/eller dem, der bor i samme husstand som medarbejderne, er ikke berettiget til at deltage i kampagnen. Kampagnen er underlagt alle gældende føderale, statslige og lokale love og regler. Ugyldig, hvor det er forbudt.
 2. Aftale om regler: Ved at deltage accepterer deltageren ("Du") at være fuldstændig betingelsesløst bundet af disse regler, og du repræsenterer og garanterer, at du opfylder berettigelseskravene. Derudover accepterer du at acceptere beslutningerne fra Angies Boom Chicka Pop eller SmartSweets som endelige og bindende, hvad angår indholdet af denne kampagne.
 3. Kampagneperiode: Tilmeldinger accepteres online fra lørdag den 27. maj 2017 kl. 9.00 PST og slutter mandag den 29. maj 2017 kl. 17.00 PST. Alle onlinebidrag skal være modtaget senest mandag den 29. maj 2017 kl. 17.00 PST.
 4. Sådan deltager du: Kampagnen skal deltage ved at kommentere 'Movie Night Snacking Giveaway'-opslaget på instagram.com/angiesboomchickapop/ eller instagram.com/eatsmartsweets. Bidraget skal opfylde alle kampagnekrav, som specificeret, for at være berettiget til at vinde en præmie. Bidrag, der er ufuldstændige eller ikke overholder reglerne eller specifikationerne, kan blive diskvalificeret efter Angies Boom Chicka Pops eller SmartSweets' skøn. Du skal give de ønskede oplysninger. Du må ikke indtaste flere gange end angivet ved at bruge flere e-mailadresser, identiteter eller enheder i et forsøg på at omgå reglerne. Hvis du bruger svigagtige metoder eller på anden måde forsøger at omgå reglerne, kan din indsendelse blive fjernet fra berettigelse efter eget skøn af Angies Boom Chicka Pop eller SmartSweets.
 5. Præmier: Vinderen/vinderne af kampagnen ("Vinderen") modtager 7 poser Angies Boom Chicka Pop og et etui SmartSweets. Den faktiske/anslåede værdi kan variere på tidspunktet for præmietildelingen. Præmiens detaljer bestemmes udelukkende af Angies Boom Chicka Pop eller SmartSweets. Ingen kontanter eller anden præmieudskiftning er tilladt undtagen efter Angie's Boom Chicka Pops eller SmartSweets' skøn. Præmien kan ikke overdrages. Enhver og alle præmierelaterede udgifter, inklusive uden begrænsning alle føderale, statslige og/eller lokale skatter, er udelukkende vinderens ansvar. Ingen udskiftning af præmien eller overførsel/overdragelse af præmie til andre eller anmodning om det tilsvarende kontante beløb fra Winner er tilladt. Accept af præmien udgør tilladelse til, at Angie's Boom Chicka Pop eller SmartSweets kan bruge vinderens navn, lighed og deltagelse med henblik på reklame og handel uden yderligere kompensation, medmindre det er forbudt ved lov.
 6. Odds: Oddsene for at vinde afhænger af antallet af modtagne berettigede bidrag.
 7. Vindervalg og meddelelse: Vinderen vil blive udvalgt ved en tilfældig trækning under opsyn af Angies Boom Chicka Pop og SmartSweets. Vinderen får besked på sociale medier inden for fem (5) dage efter valget af vinderen. Angie's Boom Chicka Pop eller SmartSweets har intet ansvar for vinderens manglende modtagelse af meddelelser på grund af spam, uønsket e-mail eller andre sikkerhedsindstillinger eller for vinderens levering af forkerte eller på anden måde ikke-fungerende kontaktoplysninger. Hvis vinderen ikke kan kontaktes, ikke er berettiget, undlader at gøre krav på præmien inden for 7 dage fra det tidspunkt, hvor tildelingsmeddelelsen blev sendt, eller undlader rettidigt at returnere en udfyldt og udført erklæring og frigivelse efter behov, kan præmien fortabes, og en alternativ vinder vælges . Modtagelse af vinderen af ​​præmien tilbudt i denne kampagne er betinget af overholdelse af alle føderale, statslige og lokale love og regler. ENHVER OVERTRÆDELSE AF DISSE OFFICIELLE REGLER FRA VINDEREN (VED Angie's Boom Chicka Pops eller SmartSweets' ENESTE SKØN) VIL RESULTERE I VINDERENS DISKVALIFIKATION SOM VINDER AF KAMPAGNEN, OG ALLE PRIVILEGIER SOM VINDER VIL UMIDDELBART VÆRE UVINDENDE.
 8. Rettigheder givet af dig: Ved at indtaste dette indhold (f.eks. foto, video, tekst osv.), forstår og accepterer du, at Angie's Boom Chicka Pop eller SmartSweets, enhver, der handler på vegne af Angies Boom Chicka Pop eller SmartSweets, og Angies Boom Chicka Pop's eller SmartSweets's licenstagere, efterfølgere og overdragere har ret til, hvor det er tilladt ved lov, til at udskrive, udgive, udsende, distribuere og bruge i ethvert medie, der nu er kendt eller herefter udviklet, i evighed og i hele verden, uden begrænsning, dit indlæg, navn, portræt, billede, stemme, lighed, billede, udtalelser om kampagnen og biografiske oplysninger til nyheder, reklame, information, handel, reklame, public relations og salgsfremmende formål. uden yderligere kompensation, varsel, anmeldelse eller samtykke. Valgfri ordsprog for konkurrencer: Ved at deltage i dette indhold, repræsenterer og garanterer du, at dit bidrag er et originalt forfatterværk og ikke krænker nogen tredjeparts ejendomsretlige eller intellektuelle ejendomsrettigheder. Hvis dit bidrag krænker en andens intellektuelle ejendomsret, vil du blive diskvalificeret efter Angies Boom Chicka Pops eller SmartSweets' skøn. Hvis indholdet af dit bidrag hævdes at udgøre en krænkelse af enhver tredjeparts ejendomsretlige eller intellektuelle ejendomsrettigheder, skal du på egen regning forsvare eller afgøre mod sådanne krav. Du skal skadesløsholde, forsvare og holde Angies Boom Chicka Pop eller SmartSweets skadesløs fra og imod enhver sag, sag, krav, ansvar, tab, skade, omkostninger eller udgifter, som Angies Boom Chicka Pop eller SmartSweets måtte pådrage sig, lide eller være påkrævet til betaling som følge af en sådan krænkelse eller formodet krænkelse af tredjemands rettigheder.
 9. Vilkår og betingelser: Angie's Boom Chicka Pop eller SmartSweets forbeholder sig retten til efter eget skøn at annullere, afslutte, ændre eller suspendere kampagnen, hvis virus, fejl, ikke-autoriseret menneskelig indgriben, bedrageri eller anden årsag ud over Angies Boom Chicka Pops eller SmartSweets's kontrol korrumperer eller påvirker administrationen, sikkerheden, retfærdigheden eller korrekt afvikling af kampagnen. I sådanne tilfælde kan Angie's Boom Chicka Pop eller SmartSweets vælge vinderen blandt alle kvalificerede bidrag modtaget før og/eller efter (hvis relevant) handlingen foretaget af Angies Boom Chicka Pop eller SmartSweets. Angie's Boom Chicka Pop eller SmartSweets forbeholder sig retten til efter eget skøn at diskvalificere enhver person, der manipulerer eller forsøger at manipulere med adgangsprocessen eller driften af ​​kampagnen eller webstedet eller overtræder disse vilkår og betingelser. Angie's Boom Chicka Pop eller SmartSweets har ret til, efter eget skøn, at opretholde kampagnens integritet, til at annullere stemmer af enhver grund, herunder, men ikke begrænset til: flere poster fra den samme bruger fra forskellige IP-adresser; flere poster fra den samme computer ud over det tilladte i kampagnereglerne; eller brug af bots, makroer, scripts eller andre tekniske midler til at komme ind. Ethvert forsøg fra en deltager på bevidst at beskadige ethvert websted eller underminere den legitime drift af kampagnen kan være en overtrædelse af strafferetlige og civile love. Skulle et sådant forsøg gøres, forbeholder Angie's Boom Chicka Pop eller SmartSweets sig retten til at søge erstatning i det fulde omfang tilladt af loven.
 10. Ansvarsbegrænsning: Ved at deltage accepterer du at frigive og holde Angie's Boom Chicka Pop eller SmartSweets og dets datterselskaber, tilknyttede selskaber, reklame- og salgsfremmende bureauer, partnere, repræsentanter, agenter, efterfølgere, repræsentanter, medarbejdere, officerer og direktører uskadelige fra ethvert ansvar , sygdom, skade, død, tab, retssager, krav eller skade, der kan opstå, direkte eller indirekte, uanset om de er forårsaget af uagtsomhed eller ej, fra: (i) en sådan deltagers deltagelse i kampagnen og/eller hans/hendes accept, besiddelse , brug eller misbrug af en præmie eller en del deraf; (ii) tekniske fejl af enhver art, herunder, men ikke begrænset til, fejlfunktion af enhver computer, kabel, netværk, hardware eller software eller andet mekanisk udstyr; (iii) utilgængeligheden eller utilgængeligheden af ​​enhver transmission, telefon eller internettjeneste; (iv) uautoriseret menneskelig indgriben i nogen del af deltagelsesprocessen eller kampagnen; (v) elektroniske eller menneskelige fejl i administrationen af ​​Kampagnen eller behandlingen af ​​bidrag.
 11. Tvister: DENNE Kampagne ER REGLERET AF LOVGIVNINGEN I USA/CANADA UDEN OVERHOLDELSE TIL LOVKONFLIKTER. Som en betingelse for at deltage i denne kampagne accepterer deltageren, at enhver og alle tvister, der ikke kan løses mellem parterne, og sagsgrunde, der opstår som følge af eller forbundet med denne kampagne, skal løses individuelt uden at ty til nogen form for gruppesøgsmål , udelukkende ved en domstol i din stat/provins med jurisdiktion. I en sådan tvist skal deltageren under ingen omstændigheder have tilladelse til at opnå priser for, og frasiger sig herved alle rettigheder til, strafferetlige, tilfældige eller følgeskader, herunder rimelige advokatsalærer, bortset fra deltagerens faktiske udgiftsomkostninger ( dvs. omkostninger forbundet med at deltage i denne kampagne). Deltageren giver endvidere afkald på alle rettigheder til at få skader multipliceret eller forøget.
 12. Privatlivspolitik: Oplysninger, der indsendes sammen med et indlæg, er underlagt den fortrolighedspolitik, der er angivet på Angies Boom Chicka Pop eller SmartSweets-webstedet. For at læse privatlivspolitikken, besøg: https://boomchickapop.com/privacy-policy/.
 13. Sponsor: Kampagnens sponsor er Angies Boom Chicka Pop og SmartSweets.
 14. Kampagnen afholdt af Angie's Boom Chicka Pop og SmartSweets er på ingen måde sponsoreret, støttet, administreret af eller forbundet med Facebook.